بیمه مسافرتی(SOS)

این بیمه نامه اشخاصی را که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می دهد و اعتبار آن در خارج از کشور بوده و کلیه خدمات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین المللی شرکت کمک رسانی SOS تضمین و ارائه می گردد . همچنین خسارتهای وارده در محل و به ارز قابل پرداخت می باشد .

 

 

— مزایای بیمه نامه مسافرت به خارج از کشور ( SOS )

 

LIMITS IN EUR
سقف تعهدات به یورو
پوشش ها
۱۰,۰۰۰ deductible 25
10،۰۰۰   فرانشیز ۲۵
پرداخت هزینه بستری شدن در بیمارستان و معالجات پزشکی ( با استثناء هزینه های زیبایی ، بیماریهای مزمن و بیماریهایی که از قبل سابقه داشته باشد )
Actual expenses
هزینه های انجام شده
انتقال بیمه شده به نزدیکترین مرکز درمانی در اثر حادثه و یا بیماری ، هماهنگیهای لازم در جهت انتقال بیمه شده به مرکز درمانی مجهزتر استفاده از آمبولانس هوایی و یا بازکرداندن بیمه شده به ایران در صورت نیاز
۲۰۰ deductible 25
200   فرانشیز ۲۵
پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی
Actual expenses
هزینه های انجام شده
بازگشت یکی از اعضای بلافصل خانواده به کشور محل اقامت در صورت بستری شدن بیمه شده بیش از ۱۰ روز.
پرداخت هزینه های بازگشت کودکان زیر ۱۵ سال بیمه شده به همراه یک سرپرست به ایران در صورت فوت یا بستری شدن بیمه شده.
Actual expenses
هزینه های انجام شده
بازگرداندان جسد بیمه شده متوفی به ایران در صورت فوت وی در خارج از کشور
۸۵۰ پرداخت هزینه رفت و برگشت یک نفر به درخواست بیمه شده از ایران به محل بستری در صورتیکه بیمه شده بیش از ۱۰ روز متوالی در بیمارستان بستری باشد
Actual expenses
هزینه های انجام شده
پرداخت هزینه بازگشت غیر منتظره بیمه شده به دلیل مسائل حاد پزشکی یا فوت بستگان در صورتیکه نتواند از بلیط اصلی برای بازگشت استفاده نماید
Actual expenses
هزینه های انجام شده
ارسال داروهای ضروری با تایید پزشکی به کشوری که بیمه شده در آن بستری میباشد
Actual expenses
هزینه های انجام شده
ارسال پیامهای فوری بیمه شده به فردی که توسط وی معرفی شده و همچنین ارائه مدارک مراکز درمانی ، داروخانه ها ، پزشکان به بیمه شده در خارج از کشور
۸۵۰ حواله وجه ضمان
۸۵۰ حواله و ارسال وجه نقد
۱۵۰۰ مشاوره حقوقی و پرداخت هزینه دعوی بیمه شده در صورتی که طبق قانون مدنی کشور مربوطه تحت پیگرد باشد
۲۵۰۸۰۰ پرداخت هزینه خریدهای اضطراری در صورتیکه تاخیر در تحویل بار کنترل شده وی بیش از ۱۲ ساعت به طول بیانجامد .
پرداخت هزینه خریدهای اضطراری در صورتیکه تاخیر در تحویل بار کنترل شده وی بیش از ۴۸ ساعت به طول بیانجامد .
Actual expenses
هزینه های انجام شده
یافتن بار و ارسال بار و ملزومات شخصی