آنتالیا

تور ۶ شب و ۷ روز آنتالیا

ایر لاین :Atlas Jet

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۵/۱۸ – ۹۳/۰۶/۲۶

تاریخ میلادی :  ۰۹AUG-17SEP

شماره پکیج :۲/D-93010

تور ۶ شب و ۷ روز آنتالیا

ایر لاین :Atlas Jet

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۶/۰۲ – ۹۳/۰۶/۲۶

تاریخ میلادی :  ۲۴AUG-17 SEP

شماره پکیج :۲/D-93010

تور ۶ شب و ۷ روز آنتالیا

ایر لاین :Atlas Jet

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۵/۱۹ – ۹۳/۰۶/۰۲

تاریخ میلادی :  ۱۰AUG- 24AUG

شماره پکیج :D-93010

تور ۷ شب و ۸ روز آنتالیا

ایر لاین :Mahan Air

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۶/۰۳ – ۹۳/۰۷/۰۸

تاریخ میلادی :  ۲۵AUG – 30SEP

شماره پکیج :D-93026

تور ۷ شب و ۸ روز آنتالیا

ایر لاین :Mahan Air

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۵/۰۱ – ۹۳/۰۶/۰۲

تاریخ میلادی :  ۲۳JUL – 24AUG

شماره پکیج :D-93020