تفلیس

تور ۴ شب باتومی+ ۳ شب تفلیس

ایر لاین :Fly Vista

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۷/۰۸ – ۹۳/۰۵/۱۶

تاریخ میلادی :  ۰۷AUG -30AUG

شماره پکیج :D-93041

تور گرجستان ۳ شب و ۴ روز

ایر لاین :Fly Vista

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۷/۰۸ – ۹۳/۰۵/۱۶

تاریخ میلادی :  ۰۷AUG -30AUG

شماره پکیج :D-93034