آنکارا

تور ۲ شب و ۳ روز آنکارا

ایر لاین :Taban Airlines

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۶/۲۴ – ۹۳/۱۰/۱۰

تاریخ میلادی :  ۱۵SEP- 31DEC

شماره پکیج :D-93070

تور ۲ شب و ۳ روز آنکارا

ایر لاین :Mahan Air

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۵/۳۰ – ۹۳/۰۷/۰۸

تاریخ میلادی :  ۲۱AUG- 30SEP

شماره پکیج :D-9388

تور ۲ شب و ۳ روز آنکارا

ایر لاین :Taban Airlines

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۵/۳۰ – ۹۳/۰۷/۰۸

تاریخ میلادی :  ۲۱AUG- 30SEP

شماره پکیج :D-9389