بانکوک-پاتایا

تور ۴ شب بانکوک + ۳ شب پاتایا

ایر لاین :Taban Airlines

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۷/۰۸ – ۹۳/۰۵/۳۰

تاریخ میلادی :  ۲۱AUG – 30SEP

شماره پکیج :D-93046

تور ۴ شب بانکوک + ۳ شب پاتایا

ایر لاین :Mahan Ai

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۵/۲۹ – ۹۳/۰۵/۱۵

تاریخ میلادی :  ۰۶AUG – 20AUG

شماره پکیج :D-9393/3

تور ۴ شب بانکوک + ۳ شب پاتایا

ایر لاین :Mahan Air

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۸/۰۸ – ۹۳/۰۴/۱۰

تاریخ میلادی :  ۰۱JUL – 30SEP

شماره پکیج :D-9393/2

تور ۴ شب بانکوک + ۳ شب پاتایا

ایر لاین :Mahan Air

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۴/۱۰ – ۹۳/۰۷/۰۸

تاریخ میلادی :  ۰۱JUL- 30SEP

شماره پکیج :D-9393