کوالالامپور

تور ۷ شب و ۸ روز کوالالامپور

ایر لاین :Iran Air -Mahan Air

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۹/۰۹ – ۹۳/۰۷/۰۹

تاریخ میلادی :  ۰۱OCT- 30NOV

شماره پکیج :D-93067

تور ۷ شب و ۸ روز کوالالامپور

ایر لاین :Iran Air -Mahan Air

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۸/۰۸ – ۹۳/۰۶/۱۰

تاریخ میلادی :  ۰۱SEP- 30 OCT

شماره پکیج :۳/D-93033

تور ۷ شب و ۸ روز کوالالامپو

ایر لاین :Iran Air -Mahan Air

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۵/۲۴ – ۹۳/۰۷/۰۸

تاریخ میلادی :  ۱۵AUG- 30SEP

شماره پکیج :D-93033

تور ۷ شب و ۸ روز کوالالامپور

ایر لاین :Iran Air

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۴/۳۰ – ۹۳/۰۷/۰۸

تاریخ میلادی :  ۲۱JUL- 30SEP

شماره پکیج :D-93014

تور ۷ شب و ۸ روز کوالالامپور

ایر لاین :Mahan Air

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۴/۰۹ – ۹۳/۰۷/۰۸

تاریخ میلادی :  ۳۰JUN -30SEP

شماره پکیج :D-93012