کوالالامپور-پنانگ

تور ۴ شب کوالالامپور+۳ شب پنانگ

ایر لاین :Iran Air

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۴/۳۰ – ۹۳/۰۷/۰۸

تاریخ میلادی :  ۲۱JUL- 30SEP

شماره پکیج :D-93015

تور ۴ شب کوالالامپور+۳ شب پنانگ

ایر لاین :Mahan Air

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۴/۰۹ – ۹۳/۰۷/۰۸

تاریخ میلادی :  ۳۰JUN – 30SEP

شماره پکیج :D-93013

تور ۴ شب کوالالامپور+۳ شب پنانگ

ایر لاین :Iran Air

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۱/۲۳ – ۹۳/۰۴/۲۹

تاریخ میلادی :  ۱۲APR – 20JUL

شماره پکیج :D-9323/2

تور ۴ شب کوالالامپور+۳ شب پنانگ

ایر لاین :Mahan Air

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۱/۲۳ – ۹۳/۰۴/۲۹

تاریخ میلادی :  ۱۲APR – 20JUL

شماره پکیج :D-9324/2