پکن

تور ۷ شب و ۸ روز پکن

ایر لاین :Iran Air

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۷/۰۹ – ۹۳/۰۸/۰۹

تاریخ میلادی :  ۰۱OCT- 31OCT

شماره پکیج :D-93061

تور ۷ شب و ۸ روز پکن

ایر لاین :Iran Air

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۳/۱۹ – ۹۳/۰۸/۰۸

تاریخ میلادی :  ۰۹JUN – 30OCT

شماره پکیج :D-9373/2

تور ۷ شب و ۸ روز پکن

ایر لاین :Iran Air

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۵/۲۰ – ۹۳/۰۸/۰۸

تاریخ میلادی :  ۱۱AUG – 30OCT

شماره پکیج :D-9373